Bar El Rincón

info@restaurantebarelrincon.com

Aviso legal

Uztailaren 11ko 34/2002 Legearen 10. artikuluan –Informazio Gizartearen Zerbitzuen eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa– xedatutakoaren arabera, Bar El Rincón-ek Interneteko gune/web orri honen bidez informazioaren gizartearen zerbitzuak ematen dituenez, interesdunentzat eskuragarri jartzen ditu informazio orokorreko datu hauek:

Izena komertziala: Bar El Rincón
Enpresaren izena: El Rincón S.L. ("Bar El Rincón", izena eman zaio hemen)
Jarduera egiten den lekua: Calle de Los Reyes Católicos 20 bajo 20006 San Sebastián (Gipuzkoa)
Helbide elektronikoa: info@restaurantebarelrincon.com
Identifikazio Fiskaleko Kodigoa (CIF): B20033114.

Web orri honetako eduki guztiak –besteak beste eta izaera mugatzailerik gabe, testuak, grafikoak, irudiak, diseinua, horiei dagozkien jabetza intelektualaren eskubideak eta markak, izen komertzialak edo beste edozein ikur bereizgarri– Bar El Rincón-enak edo Bar El Rincón-en legezko jabeenak dira. Bi alderdien artean egin dira eskubide horiek lagatzeko/horien lizentzia emateko beharrezko akordioak. Horrenbestez, erreserbatuta daude eduki horien gaineko eskubide guztiak.
Debekatuta dago edukien kopia egitea, osorik edo zati batena, edozein modutan edo euskarritan, dela mekanikoa, elektronikoa, erreprografikoa edo bestelakoa, bai eta edukiak hedatzea, publikora azaltzea edo banatzea, aldez aurretik Bar El Rincón-ek edo eskubideen legezko jabeek horretarako baimena espresuki eta idatziz ematen ez badute.
Bar El Rincón-ek ez du bere gain hartuko erabiltzaileek edukiak erabiltzeagatik edo indarrean dauden legezko xedapenak urratzeagatik sor ditzaketen kalteak edo ondorioak.

Datuen babesa

Abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren –Datu Pertsonalen Babesa xedatzen duten arauei buruzkoa– eta uztailaren 11ko 34/2002 Legearen arabera -Informazio Gizartearen Zerbitzuen eta Merkataritza Elektronikoari buruzkoa–, Bar El Rincón-ek jakinarazten dizu borondatez ematen dituzun datu pertsonal guztiak fitxategi automatizatu batean gordeko direla eta Bar El Rincón dela fitxategi horren arduraduna. Zuk egindako kontsultei erantzuteko erabiliko dira datu horiek. Datu pertsonalak emandakoan, Bar El Rincón-i baimena ematen diozu, ezbairik gabe, zure datu pertsonalak jasotzeko eta hemen adierazitakoaren arabera erabiltzeko.

Bar El Rincón-ek konpromisoa hartzen du datuak hirugarrenei ez uzteko, saltzeko edo hirugarrenekin partekatzeko, zuk espresuki onartzen ez baduzu. Bestalde, Bar El Rincón-ek datu pertsonalak ezeztatuko edo zuzenduko ditu, okerrak edo osatugabeak badira edo dagokien helbururako beharrezkoak edo egokiak ez badira, abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoaren arabera –Datu Pertsonalen Babesari buruzkoa–. Halaber, Bar El Rincón-ek aintzat hartuko ditu datuetara sartzeko eta horiei aurka egiteko zuk egindako eskaerak, Lege Organikoaren arabera. Besteak beste, hauek dira datu pertsonalak: izena, abizenak, telefonoa eta helbide osoa (bide publiko mota, bide publikoaren izena, solairua, atea, posta-kodea, herria eta probintzia), baita erabiltzailearen helbide elektronikoa ere. Ekainaren 6ko 994/1999 Errege Dekretuaren bidez onartutako Segurtasun Neurriei buruzko Araudiak eskatzen dituen segurtasun-mailak bermatzen ditu Bar El Rincón-ek. Alabaina, Bar El Rincón-ek ez du ardurarik hartzen Bar El Rincón-ekoak ez diren hirugarrenek sistema informatikoetan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzailearen fitxategietan sor ditzaketen aldaketen ondorioz eragindako kalteez.